Rosari

Sant Martí d’Empúries, 2021

Video-oració 9’33’’ de mu um mu
Imatge: Marta Vergonyós Cabratosa
Oració: Rosa Pou Batlle
Cant: Mar Serinyà Gou
Fotografia i edició: Sònia Armengol Texidó
So: Alejandra Molina
Sant Martí d’Empúries, primavera de 2021

ORACIÓ


Jo vos parli, mare, de les aigües caldes que entelen els miralls de l’ànima i fan camins i rierades per tornar a la mar profunda.

Jo vos senti, mare, que de tan a prop i plena abasto totes les que som, ans i tothora, infinita i circular com el dibuix de l’aigua.

Jo vos ami, mare, en la gràcia de mirar i veure’ns reflectides en qualsevulla de les aigües.

REVISTA DUODA

Previous Project

A terra

Next Project

Lúcides 1